Katarzyna Twardosz

lekarz specjalista psychiatra


W zawodzie lekarza pracuję od 2015 r. Specjalizację z psychiatrii rozpoczęłam w 2017 r.

5-letnie szkolenie rezydenckie odbyłam w Szpitalu Klinicznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Pracowałam na licznych oddziałach szpitalnych, co pozwoliło mi zdobyć wszechstronną praktyczną wiedzę na temat całego spektrum chorób i zaburzeń psychicznych.


Oddziały szpitalne w których pracowałam:

 • Oddział Psychiatryczny Kraków Nowa Huta (całodobowy)
 • Oddział Dziennym Kraków Nowa Huta
 • Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic (OLZON)
 • Oddział Rehabilitacji dla Uzależnionych Od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi,
 • Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
 • Oddział Terapii Uzależnionych od Alkoholu
 • Oddział Psychogeriatryczny (gdzie hospitalizowane są osoby w wieku 60+)
 • Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 • Effatha – Oddział Dzienny dla Osób z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju (praca z osobami w spektrum autyzmu)

Od 2019 pracowałam w licznych poradniach zdrowia psychicznego, podczas których udzieliłam kilku tysięcy konsultacji specjalistycznych. Specjalizuję się w leczeniu zaburzeń depresyjnych i lękowych (nerwic) i głównie z tymi problemami zgłaszają się do mnie pacjentki. Pełne szkolenie specjalizacyjne dało mi podstawy do pracy ze wszystkimi problemami psychicznymi, takimi jak: zaburzenia snu, kryzysy emocjonalne, zaburzenia będące reakcją na stres, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń osobowości, psychoz, schizofrenii itd. Mam także doświadczenie w leczeniu osób starszych.


Ważne jest dla mnie ciągłe podnoszenie kwalifikacji i aktualizacja wiedzy medycznej.

W kwietniu 2021 r. zdałam Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z psychiatrii bardzo dobrym wynikiem.


Uczestniczę w licznych kursach, konferencjach i szkoleniach:

 • ukończyłam studia podyplomowe z Seksuologii Klinicznej
  na SWPS w Katowicach
 • jestem w trakcie 4-letnich studiów podyplomowych z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (CBT) na SWPS
  w Katowicach
 • ukończyłam Szkołę Psychoterapii Psychoz – szkolenie atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

To tylko niektóre ze szkoleń. Zaświadczenia o ukończonych kursach są zawarte na mojej stronie internetowej wizytaupsychiatry.pl w zakładce „O mnie”.


W swojej pracy łączę aktualną wiedzę z zakresu farmakoterapii, psychoterapii oraz seksuologii. Mam wiedzę na temat wielu modalności i form psychoterapii, pomagam dobrać najlepszy rodzaj dla konkretnego pacjenta/ki i problemu, z jakim się zmaga.

Posiadam uprawnienia do wystawiania:

 • recept elektronicznych, także na leki refundowane
 • skierowań do szpitala psychiatrycznego, także na oddział detoksykacyjny i odwykowy, oraz na oddziały dzienne
 • zaświadczeń lekarskich (o stanie zdrowia, do komisji orzekającej stopień niepełnosprawności, OL9)
 • elektronicznych zwolnień lekarskich (eZLA, L4)

Prywatnie interesuje się debatami sportowymi, teatrem improwizowanym oraz tańcami latino.

Dyplomy, certyfikaty i zaświadczenia